گزینه برتر 96 گوارش - قلب

گزینه برتر 96 داخلی شامل حدود 2360 تست می شود! از سال 76 تا اردیبهشت 96! امسال با توجه به اضافه شدن تعداد تست ها و بزرگ تر کردن فونت نگارش کتاب و فاصله بین خطوط، گزینه برتر داخلی را در سه جلد تقدیم شما می کنیم. جلد اول شامل داخلی غدد و داخلی روماتولوژی، جلد دوم شامل داخلی ریه، داخلی خون و داخلی کلیه و جلد سوم شامل داخلی گوارش و داخلی قلب می شود.

انتشارات

پروانه دانش

مولف دکتر مهدی ایزدی
برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
02166414040


/ 0 نظر / 19 بازدید