طبقه و قشربندی اجتماعی

گزیده ای از کتاب:طبقه و قشربندی اجتماعیاین کتاب تحلیلی است از مفهوم قشربندی اجتماعی و طبقه‌ی اجتماعی، و نگاهی است اجمالی به تاریخ چارچوب‌هایی که برای درک و تبیین تداوم نابرابری‌های اجتماعی پدید آمده است. همچنین در این کتاب، به میراث کلاسیک تحلیل طبقاتی و کارهای مارکس و وبر اشاره می‌شود. سپس نحوه‌ی اندازه‌گیری ساختار طبقاتی عنوان می‌شود که تلاش منظمی است برای عملیاتی‌کردن ساختار طبقاتی برحسب تقسیم‌بندی ساختار شغلی. در اینجا، هم طرح‌های طبقاتی رسمی مورد کندوکاو قرار می‌گیرد، هم طرح‌های جامعه‌شناختی، و هم طرح‌هایی که محققان سیاست‌پژوهی و بازارپژوهی به کار می‌برند.

سپس، بعد فرهنگی طبقه با شرحی از مفهوم «پایگاه» همراه با مفهوم «شهروندی» مارشال و رویکرد بوردیو به طبقه همراه با کاربردهای این رویکرد در کندوکاو طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر به میان می‌آید. و سرانجام نقش خانواده در بازتولید نابرابری‌های طبقاتی و تحرک اجتماعی مطرح می‌شود.

mm_2907.jpg


انتشارات : نشر نی

مولف : رزماری کرامپتون

مترجم : هوشنگ نایبی


برای اطلاعات بیشتر باشماره : 02166414040 تماس حاصل فرمایید .

/ 0 نظر / 27 بازدید