مبانی نظریه ی جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

کتاب «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» یکی از معروفترین و پر فروش ترین کتابهای نظریه جامعه شناسی است که یک جامعه شناس و نظریه پرداز برجسته بر پایه طرحی نو درباره نظریه جامعه شناختی معاصر نگاشته است.

 در ترجمه این کتاب، کوشش شده که با آسان فهم ترین و روانترین جمله های فارسی به خوانندگان در فهم پیچیدگی های نظریه جامعه شناختی تا آنجا که امکان پذیر باشد، کمک شود.

 نظریه های کلاسیک که به نظریه های دورکهیم، مارکس، زمیل، وبلن و مید اختصاص دارند، نظریه های کلان معاصر که کارکردگرایی ساخت گرا، نظریه های کشمکش، نظام ها، نئومارکسیستی، فرایند متمدن شدن، استعمار زیست جهان و گردونه خرد کنندهء مدرنیته را مدنظر قرار می دهد،نظریه های معاصر زندگی روزمره که به نظریه های کنش متقابل نمادین، رفتار نمایشی، روش شناسی مردمی، مبادله و گزینش عقلانی مربوط می شوند، نظریه های معاصر تلفیقی که در خصوص نظریه های مبادله تلفیق شده، ساختاربندی، فرهنگ و عاملیت، و ساختمان ذهنی و عاملیت بحث می کنند، نظریه های فمنیستی معاصر و جهانی شدن که نظریه پردازان و نظریه های اصلی معاصر در خصوص فمنیسم و جهانی شدن را به تصویر می کشند.

 در پایان هر فصل، برای چکیده کردن و قابل فهم تر ساختن مطالب فصل سی پرسش و پاسخ به نسبت مفصل آورده شده که مسئولیت تهیه و تنظیم آنها به عهده مترجم است.

 در پایان کتاب واژه نامه ای ضمیمه شده است که شاید بیشترین معادلهای فارسی اصطلاحهای جامعه شناسی را در بر داشته باشد.

فهرست 
درآمدی بر نظریه جامعه شناختی
نظریه های کلاسیک ۱
نظریه های کلاسیک ۲
نظریه های کلان معاصر ۱
نظریه های کلان معاصر ۲
نظریه های معاصر زندگی روزمره
نظریه های معاصر تلفیقی
نظریه های فمینیستی معاصر
نظریه های کلان پست مدرن
نظریه جهانی شدن

انتشارات

نشرثالث

مولف جرج ریتزر برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:

https://rayabook.net/bookid/30540

/ 0 نظر / 22 بازدید