کتاب جامع تیزهوشان دوم دبستان

فهرست مطالب :

ریاضی

فصل اول : عدد و رقم

فصل دوم :جمع و تفریق اعداد دو رقمی

فصل سوم : اشکال هندسی

فصل چهارم : عدد های سه رقمی

فصل پنجم : اندازه گیری

فصل ششم : جمع و تفریق اعداد سه رقمی

فصل هفتم : کسر و احتمال

فصل هشتم : آمار و نمودار

 علوم

فصل اول : زنگ علوم

فصل دوم : هوای سالم ، آب سالم

فصل سوم : زندگی ما و گردش زمین 1

فصل چهارم : زندگی ما و گردش زمین 2

فصل پنجم : پیام رمز را پیدا کن 1

فصل ششم : پیام رمز را پیدا کن 2

فصل هفتم : اگر تمام شود ...

فصل نهم : سرگذشت دانه

فصل دهم : درون آشیانه ها

و ...

فارسی

درس اول : کتابخانه ی کلاس ما

درس دوم : مسجد محله ی ما

درس سوم : خرس کوچولو

درس چهاردهم : مدرسه ی خرگوش ها

درس پنجم : چوپان درستکار

درس ششم : کوشا و نوشا

درس هفتم : دوستان ما

درس هشتم : از همه مهربان تر

درس نهم : زیارت

درس دهم : هنرمند

درس دوازدهم : فردوسی

درس سبزدهم : ایران من

درس چهاردهم : پرچم

درس پانزدهم : نوروز

درس شانزدهم : پرواز قطذه

در هفدهم : مثل دانشمندان

پاسخ نامه ی تشریحی

پاسخ نامه ی تشریحی علوم

پاسخ نامه ی تشریحی فارسی

پاسخ نامه ی تشریحی ریاضی

انتشارات

خیلی سبز

مولف فریبا رئیسی - مریم روزبهانی - احمد رضا روشن برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
02166414040

/ 0 نظر / 23 بازدید