درمان اعتیاد راهنمای درمانگر

در این کتاب، پس از مرور کلی و اشاره ای مجمل به انواع مواد و نشانه های ترک، فنون راهبردهای رفتاری شناختی و رفتار درمانی دیالکتیک با تفصیل ارائه شده است. عموماً فنون پیشنهادی را می توان برای تمامی افراد معتاد با هر گرایشی به کار برد. در کنار رویکرد رفتار درمانی شناختی، می توان با بهره گیری از راهبردهای رفتار درمانی دیالکتیک به بهترین نحو به افراد در حال ترک کمک کرد.

در کنار این کتاب که راهنمای درمانگران است، دو کتاب برای بیماران و خانواده ها وجود دارد که درمانگران می توانند آن ها را در اختیار بیماران و خانواده ها قرار دهند. در این دو کتاب شیوه های درمانی به زبانی ساده ارائه شده است؛ به گونه ای که خانواده ها و بیماران بتوانند از آن ها سود ببرند و تمرین های ارائه شده را در بین جلسات انجام دهند.

انتشارات   مولف دکتر شهربانو قهاری - دکتر مهران ضرغامی برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
02166414040

/ 0 نظر / 31 بازدید