ساخت چین

با توسعه‌ی اقتصاد داخلی چین و ایجاد مناطق آزاد تجاری، تا سال‌ها کم‌تر اطلاعاتی از چگونگی تغییرات در درون حکومت کمونیستی چین منتشر می‌شد. رشد تک‌رقمی و سپس دو رقمی اقتصاد چین که موجب شگفتی‌های وصف‌ناپذیری گردیده بود، ارتباط جهانی و داد و ستد با کشورها و کمپانی‌های بین‌المللی موجب باز شدن فضای اطلاعات در این کشور گردید. در کتاب حاضر این تحولات بررسی گردیده و از طریق ارزیابی شرکت‌های بزرگی که در این سال‌ها تبدیل به شرکت‌های جهانی و شریک نام‌های تجاری بین‌المللی شد‌ه‌اند و با تحلیل ساختارهای مدیریتی و وضعیت محیطی بازارهای آن‌ها به چگونگی گسترش و رشدشان پرداخته شده است. در این میان، درس‌های مدیریتی مهمی مطرح می‌شوند که به منزله‌ی الگوهای موفق در شرایط بحرانی و دوره‌های گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز می‌توانند نام برده شوند. در کتاب به ابعاد گوناگون مدیریت چینی پرداخته شده که بعد از مدیریت ژاپنی و مدیریت به سبک آمریکایی، سومین الگوی موفق مدیریت تلقی می‌گردد.

انتشارات

مبلغان

مولف دونالد ان.سول

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://rayabook.net/bookid/30927

/ 0 نظر / 19 بازدید