اخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای

توضیحات این محصول

فهرست مطالب شامل:

اخلاق

رویکرد های فلسفی در اخلاق پزشکی نوین

مدل های رابطه ی پرستار-بیمار

قوانین و مقررات حرفه ای در پرستاری

ارتباط حرفه ای و آموززش به بیمار

و...

مولف : منصوره تجویدی

انتشارات : جامعه نگر

/ 0 نظر / 22 بازدید