راه حل بک برای کاهش وزن

فهرست

قدردانی

پیشگفتار

مقدمه

قابلیت شناخت‌­درمانی برای کاهش وزن فصل 1 :رمز موفقیت

فصل 2 :چه چیزی شما را به خوردن تحریک میکند؟

فصل 3 :افراد الغر چهگونه میاندیشند

فصل 4 :چهگونه از راه حل بک برای کاهش وزن استفاده کنیم

برنامه کاهش وزن بک فصل 5 :هفتۀ 1 -خود را آماده کنید: مقدمات را بچینید

فصل 6 :هفتۀ 2 -برای رژیم گرفتن آماده شوید

فصل 7 :هفتۀ 3 -رژیم‏‏تان را شروع کنید

فصل 8 :هفتۀ 4 -به افکار مخرب پاسخ دندانشکنی بدهید

فصل 9 :هفتۀ 5 -چالش‏‏های (موانع)پیش رو را از سر راه بردارید.

فصل 10 :هفتۀ 6 -مهارت ِ های جدید خود را به دقت تنظیم کنید

پیشروی فصل 11 : ِ چه زمانی از کاهش وزن دست بکشید و به حفظ وزن کاهشیافته رو آورید

 فصل 12 :چه ِ گونه وزن جدید خود را حفظ کنید

انتشارات

ارجمند

مولف جودیت س بک

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید 

https://rayabook.net/bookid/30787

/ 0 نظر / 19 بازدید