تقویت تاب آوری خانواده

حفظ و ارتقای سلامت خانواده در مقابل تغییرات پرشتاب دنیای کنونی، هر چند دشوار ولی شدنی و آموختنی است.

در این کتاب که مورد تایید و استقبال نام آوران خانواده درمانی نظیر مینوچین قرار گرفته و مراکز مهم دانشگاهی مطالعات خانواده، خواندن آن را توصیه کرده اند، مفاهیم کلیدی تبیین شده است.

چارچوب های تاب آوری، چگونگی ترمیم فقدان ها و مقابله با چالش ها و راه های غلبه بر آن ها، چهار فصل اول را شامل می شود.

در فصل های دیگر کتاب، نحوه بردباری در شرایط وجود بیماری های مزمن، تقویت تاب آوری در خانواده های آسیب پذیر، تاب آوری در مقابل ضربه های روانی و راه های برقراری پیوند و آشتی مجدد موشکافی می شود.

خواندن کتاب برای مشاوران، خانواده درمانگران، روان شناسان، روانپزشکان، مددکاران و همه کسانی که با مسایل خانواده سروکار دارند بسیار مفید و موثر است.

انتشارات

دانژه

مولف فروما والش برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:

https://rayabook.net/bookid/30541

/ 0 نظر / 22 بازدید