کتاب رایا

راز موفقیت والدین خوشبخت

خرید کتاب

رشد
تریش مگی
لی لا لفظی

والدین خوشبخت به مثابه هدیه ای ارزشمند برای فرزندانشان هستند و کودکان شاد و با اعتماد به نفس نیز زندگی والدین خویش را غنا می بخشند. کتاب حاضر به شما نشان می دهد که برای دستیابی به این هدف چه کارهایی می توانید انجام دهید. مهمترین مساله آن است که در زندگی چیزهای مثبت را هم ببینیم، همیشه برای کمک به فرزندانمان حاضر باشیم، سخنان آن ها را دقیق بشنویم، از آن ها حمایت کنیم و در صورت لزوم در مقابل برخی اقداماتشان چون سدی محکم بایستیم. البته این مطلب هم فراموش نشود که باید همیشه به آن ها اعتماد داشته باشیم. این کتاب از تجربیات نویسنده و بسیاری از والدینی برگرفته شده است که در مراکز آموزشی و تربیتی تحت تعلیم نویسنده بوده اند.


برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.       www.rayabook.net

+   رایا ; ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir