کتاب رایا

فتوت و اصناف، چهارده رساله در باب فتوت و اصناف

خرید کتاب

چشمه
مهدی مداینی

کتاب حاضر مشتمل بر متن کامل 14رساله درباره 'فتوت و اصناف پیشه‌ور 'است که برای نخستین بار چاپ و منتشر شده است .این رساله‌ها باساس نسخه‌های خطی منحصر به فرد ـ که مشخصات هر یک در ابتدای رساله‌ها آمده ـ با پاره‌ای اطلاعات و توضیحات به طبع رسیده است .به‌زعم گردآورند' :رساله‌های اهل فتوت, بخش قابل ملاحظه‌ای از ادبیات عامیانه ایران را تشکیل می‌دهد و با بیانی ساده و عامیانه اعتقادات, افسانه‌ها و آداب و رسوم طبقه عامه ایران, خاصه پیشه‌وران را در روزگاران گذشته, تبیین می‌کند .افسانه‌های این دست از رساله‌ها که بیشتر آغاز پیدایی ابزارها, جامه‌ها و آداب فتیان را گزارش می‌کند, با تعریف میرچا الیاده از اسطوره منطبق است .'عناوین تعدادی از رساله‌ها بدین قرار است' :فتوت‌نامه میرزا عبدالعظیم خان قریب', 'رساله شاطران', 'رساله نمد مالی', 'رساله خبازان', 'رساله کرباس بافتن و سنگ و ترازو', 'رساله قصابان و سلاخان 'و 'رساله حمامیان و سلمانیان .'

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید. WWW.RAYABOOK.NET

+   رایا ; ٤:۱٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳٩٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir